Bài thơ: Đừng hỏi vì sao – Cuộc đời mấy ai được như ý, biết buông bỏ thì mới an vui

todattn

ĐỪNG HỎI VÌ SAO

Đừng hỏi rằng vì sao
Cuộc đời không như ý
Đôi khi lòng chênh chao
Thấy chi cũng vô vị.

Bởi từ trong sâu thẳm
Tâm can của mỗi người
Muộn phiền ôm sâu đậm
Chẳng ai chịu buông lơi.

Bởi mưu cầu nhiều quá
Việc chi cũng nặng lòng
Tham sân si…tất cả
Cớ gì chẳng long đong?!

Con người vốn nhỏ bé
Lại chất chứa nhiều điều
Nên tâm không vui vẻ
Phận đời càng phiêu diêu.

Ai không từng mệt mỏi
Ai không từng khổ đau
Ai không từng chìm nổi
Vượt qua những cơ cầu?!

Đừng nghĩ suy nhiều quá
Hãy buông nhẹ mọi điều
Bình tâm và thong thả
Đón ngày tràn thương yêu…!

Leave a Comment